Splošni pogoji uporabe spletnega portala najponudba.si

Uporabnik portala najponudba.si, se s potrditvijo sprejema splošnih pogojev zaveže, da jih bo upošteval pri svojem delovanju na portalu. S potrditvijo sprejema splošnih pogojev se tudi obveže, da bo deloval v skladu z zakoni in dobro poslovno etiko.

Upravitelj portala najponudba.si je podjetje Amadej d.o.o., Proletarska 4, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI16034392. Upravitelj si pridržuje pravico, da lahko s portala brez predhodnega opozorila odstrani objave, ki niso primerne, ali uporabnika, ki na portalu deluje neprimerno. Po potrebi lahko upravitelj o neprimernem ali kaznivem delovanju obvesti pristojne organe.

Uporabniki so dolžni ob prijavi podati točne in pravilne podatke. S prijavo v sistem se strinjajo, da so njihovi podatki objavljeni na portalu. Uporabniki se obvežejo, da bodo podatke drugih uporabnikov portala uporabljali le za namene uporabe tega portala.

 

Pogoji uporabe prehodnega računa za zavarovanje plačil izvajalcev

Uporabniki, ki bodo uporabljali sistem prehodnega računa, potrjujejo seznanjenost s pravili uporabe te storitve in potrjujejo da bodo ta pravila upoštevali.

Naročniki del, ki bodo denarna sredstva nakazali na prehoden račun, bodo ta sredstva nakazali za namen plačila točno določenega projekta. Sredstva bodo lahko naprej posredovali le izbranemu izvajalcu del. V primeru, da delo ne bo opravljeno ali bo opravljeno le delno bodo naročniki lahko svoja sredstva prejeli nazaj le v primeru, da se bo s tem strinjal izvajalec.

Izvajalec bo lahko prejel sredstva le po potrditvi naročnika, da je delo zaključeno.

Stroški uporabe prehodnega računa so 20 EUR manipulativnih stroškov na nakazilo in 5% nakazanega zneska. Na ta dva stroška bo upravljalec portala zaračunal še 20% DDV.

Zgoraj navedene stroške bo poravnal izvajalec, na način, da bodo manipulativni stroški, provizija in DDV odšteti od vsote, ki mi bo nakazana za poplačilo dela. Za stroške in provizijo bo upravljalec portala izvajalcu del izdal ustrezen račun.

V primeru, da pride do spora med naročnikom in izvajalcem ali drugimi uporabniki portala, bodo stranke poskušale spore rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ne bo mogoča bo za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.